Skip to Content

Onze nieuwe doelstelling voor palmolie

Ein in Wasser und Waschmittel eigelegtes blaues Kleidungsstück.

Palmolie en Henkel

Henkel is een kleine en indirecte gebruiker van palmolie. We gebruiken minder dan 0,2 procent van de palmolie en palmpitolie die wereldwijd geproduceerd wordt. We gebruiken voornamelijk palmpitolie: Twee derden van onze jaarlijkse behoefte is voor palmpitolie (wordt voornamelijk gebruikt voor surfactanten), en slechts een derde is voor palmolie.

Onze nieuwe doelstellingen voor palmolie tegen 2020

Henkel streeft naar nul netto-ontbossing, volledige traceerbaarheid, fysieke vooruitgang in onze waardeketen, en meer duurzame olie tegen 2020. Tegelijkertijd steunt Henkel kleine boeren door veiligheidsnormen voorop te stellen en hun inkomsten en bestaansmiddelen duurzaam te verbeteren. Alleen al in Honduras steunen we 17.5000 kleine boeren, die jaarlijks meer dan 500.000 ton palm(pit)olie produceren.

Ontdek meer over de duurzaamheid

  • Besparingscalculator

    Besparingscalculator

  • De toekomst is vloeibaar

    De toekomst is vloeibaar

  • Red de planeet

    Red de planeet