Skip to Content

De impact van hygiëne-armoede op kinderen

De status van hygiëne armoede in België

Wat is hygiëne armoede?

In België, zijn er duizenden gezinnen met kinderen die getroffen zijn door Hygiëne Armoede. Ze kunnen zich geen dagelijkse hygiëne en verzorgingsproducten veroorloven - waaronder wasmiddelen en de mogelijkheid om dagelijks hun kleren te wassen.

Beïnvloedt het leven van duizenden kinderen.

Jammer genoeg, vuile kleren dragen komt met veel bijwerkingen. Het weerhoudt kinderen om zorgeloos van hun kindertijd te genieten en om te pronken met hun talenten. Het leidt tot pesten, het niet deelnemen aan sociale activiteiten en het sluit hen uit om het leven te leven dat kinderen zouden moeten leven. Sommige gevolgen zijn zelfs moeilijker te zien, de effecten op kinderen hun mentaal welzijn en zelfvertrouwen. Propere kleren zou geen luxe mogen zijn. Wij geloven dat het een fundamenteel mensenrecht is.

You need to accept cookies to play this video

Wij gaan voor verandering

Wij willen verzekeren dat elk kind toegang heeft tot propere kleren en dat vuile kleren hen niet weerhoudt om te doen wat ze willen. Daarom willen we vechten tegen Hygiëne Armoede en een recht tot propere kleren voor iedereen tot stand brengen.

In België leeft 1 op de 5 kinderen in armoede.

De Stichting Pelicano helpt kinderen die in extreme armoede leven totdat zij hun plaats op de arbeidsmarkt hebben gevonden.  Deze duurzame aanpak stelt ons in staat de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. De financiële steun wordt verleend via sociale partners, hoofdzakelijk scholen en OCMW's, die een dossier invoeren voor de kansarme kinderen die zij opsporen.  Deze partners zorgen ervoor dat elke financiële hulp rechtstreeks naar het welzijn van het Pelicano-kind gaat en niet naar de ouders of een voogd. De Stichting Pelicano ontvangt geen overheidssteun en is afhankelijk van schenkingen, legaten, aandelen of commerciële partnerschappen.  Uw donatie gaat rechtstreeks naar het kind, zodat we concrete hulp kunnen bieden: een dagelijkse warme maaltijd, degelijke winterkleding, een bezoek aan de tandarts, clublidmaatschap, schoolgeld of een schoolreisje. 

Meer op #vooreenstralendetoekomst

  • Wat wij doen

    Wij geloven dat kinderen zouden moeten uitblinken door hun talenten, niet door hun vlekken. Daarom vechten wij tegen Hygiëne Armoede.

  • Hoe kan u deelnemen

    Met elke was, kan u ons helpen in ons doel om een nieuwe wereld vol kansen voor kinderen te openen.

  • Onze partners

    Hier kan u meer te weten komen over de partners die ons helpen met onze missie voor een stralendere toekomst.