*Belangrijke Opmerking: Deze symbolen op het etiket zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Ginetex. Elk gebruik van deze symbolen vereist voorafgaande toestemming van Ginetex.

Voor meer informatie: http://www.ginetex.net