Skip to Content

Onze duurzame en recycleerbare verpakkingen

Bij het ontwerpen van onze verpakkingen letten we er vooral op dat een veilig gebruik van onze producten gewaarborgd is en tegelijk onze ecologische voetafdruk en de hoeveelheid afval worden beperkt.

Onze verpakkingsontwikkelaars streven er altijd naar om zo weinig mogelijk materiaal te gebruiken waarvoor bovendien openbare recyclagesystemen beschikbaar zijn. We kijken naar de volledige levenscyclus van een product en daar hoort ook de verwijdering dan wel het recycleren van verpakkingsmateriaal bij. Ons doel is om een gesloten recyclagesysteem voor plastic te realiseren, vergelijkbaar met dat van papier bijvoorbeeld.

Alle huidige Persil-verpakkingen zijn al volledig recycleerbaar, mits ze op de juiste manier worden weggegooid. Daarnaast willen we het aandeel van reeds gerecycleerd plastic in onze verpakkingen in de komende jaren vergroten en daarbovenop gebruik maken van bio-plastic. Wat Henkel op dit gebied allemaal doet, leest u hier.

Persil Liquid

De flessen voor onze wasmiddelen worden altijd gemaakt van onvermengd plastic en zijn volledig recycleerbaar, zoals gecertificeerd door het cyclos-HTP instituut. Als de inhoud verbruikt is, kunnen de legen flessen eenvoudig in het recyclageproces worden opgenomen, bijvoorbeeld via de pmd-zak. Sommige van onze productenverpakkingen bevatten al gerecycleerd plastic, en werken wij voortdurend aan de verdere verbetering van onze ecologische voetafdruk voor het hele assortiment.

Persil-poeder

Onze vouwdozen en draagverpakkingen bestaan voor minimaal 80% uit papierafval. Als ze leeg zijn, kunnen ze bij het oud papier om te worden gerecycleerd. We gebruiken alleen nieuwe papiervezels als dat absoluut noodzakelijk is om de stabiliteit van de kartonnen doos te waarborgen, en gebruiken daarvoor enkel vezels uit duurzaam beheerde bronnen. De folie van Persil Megaperls® is binnen de cyclus voor plastic volledig recycleerbaar.

Persil Duo Caps en Persil Discs

Omdat het wateroplosbare omhulsel van onze caps moet worden beschermd tegen vocht in de lucht, worden Persil Duo Caps en 4in1 Discs geleverd in een verpakking die een combinatie is van kunststof en verstevigend karton. De verpakking is volledig recycleerbaar en bevat 40% minder plastic dan het vorige ontwerp, dat volledig uit plastic bestond. Als de caps of discs op zijn, kunnen het karton en het onvermengde plastic van de box eenvoudig worden gescheiden en aan de afzonderlijke recyclageprocessen worden toegevoegd: het plastic kan bijvoorbeeld in de pmd-zak en het karton bij het oud papier.

Geen caps voor kids

 

Persil ondersteunt de internationale campagne 'Geen caps voor kids' van de A.I.S.E, de International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products. Dit educatieve online-initiatief richt zich tot ouders en verzorgers van jonge kinderen en legt uit waarom het zo belangrijk is om caps met vloeibare wasmiddelen buiten bereik van kinderen houden. Op de website www.keepcapsfromkids.eu, die beschikbaar is in alle Europese talen, wordt uitgelegd hoe u caps met vloeibaar wasmiddel veilig kunt bewaren en gebruiken.

Omdat de veiligheid van kinderen onze hoogste prioriteit is, gebruiken wij altijd kindveilige sluitingen en zijn onze verpakkingen voorzien van het pictogram voor de juiste bewaring van het product.

Voor een schonere wereld

 • Onze certificaten

  Onze certificaten

  Henkel is een koploper op het gebied van milieuvriendelijke wasmiddelen en was het eerste bedrijf dat in 2005 het "A.I.S.E. Charter for Sustainable Washing and Cleaning" (charter voor duurzaam schoonmaken van A.I.S.E. (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products)) ondertekende. Bedrijven die zich aansluiten bij het initiatief van de International Laundry & Home Care Association (de internationale vereniging voor wasverzorging en huishoudelijke zorg) werken voortdurend aan de verbetering van hun processen en rapporteren jaarlijks hun economische, ecologische en sociale vorderingen aan de hand van gedefinieerde kengetallen.

 • De verantwoordelijkheid van Henkel

  De verantwoordelijkheid van Henkel

  Als koploper op het gebied van duurzaamheid leggen wij ons toe op nieuwe oplossingen voor duurzame ontwikkeling en ontwikkelen wij onze bedrijfsactiviteiten op verantwoorde en economisch succesvolle wijze. Dat geldt voor alle activiteiten van onze onderneming - over de volledige waardeketen.

 • Onze certificaten

  Onze certificaten

  Henkel is een koploper op het gebied van milieuvriendelijke wasmiddelen en was het eerste bedrijf dat in 2005 het "A.I.S.E. Charter for Sustainable Washing and Cleaning" (charter voor duurzaam schoonmaken van A.I.S.E. (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products)) ondertekende. Bedrijven die zich aansluiten bij het initiatief van de International Laundry & Home Care Association (de internationale vereniging voor wasverzorging en huishoudelijke zorg) werken voortdurend aan de verbetering van hun processen en rapporteren jaarlijks hun economische, ecologische en sociale vorderingen aan de hand van gedefinieerde kengetallen.

 • De verantwoordelijkheid van Henkel

  De verantwoordelijkheid van Henkel

  Als koploper op het gebied van duurzaamheid leggen wij ons toe op nieuwe oplossingen voor duurzame ontwikkeling en ontwikkelen wij onze bedrijfsactiviteiten op verantwoorde en economisch succesvolle wijze. Dat geldt voor alle activiteiten van onze onderneming - over de volledige waardeketen.